Фиксирани фонови изображения, които не се показват правилно във всеки уеб браузър

Снимка на екрана за този въпрос: Използвам изображения с фиксирана позиция, както се вижда на css-tricks.com/examples/BlurryBackgroundEffect/, за да създам стъклен ефект на уеб проект, по който работя. Както можете да видите ...

Традиционното табу за предварително зареждане на изображения в JavaScript

Спомням си добрите стари времена (не всъщност), когато все още смучех зъбите на Dreamweaver за изграждане на уебсайтове и примамката да играя на copypasta с изискани вградени скриптове (например, размяна на изображения) беше ...

CSS float issue?

I'm having some trouble getting a float right on my website. I'm floating an image over to the right, and the text on the left wraps around the image... as long as the browser isn't too wide. I hav...

Can tabs of content be made SEO friendly?

My customers are eager to show news categorized in tabs. I recently developed it for them. In my experience in web designing, display:none is used widely in implementing tabs. I also know that it...