Какво има на вашите рафтове? Колекцията Home Backdrop | Изповеди на работник в тематичния парк

За търсачките и новите потребители бих искал да показвам H1 и малко въвеждащ текст за всяка страница, но за обикновените потребители не искам да показвам това съдържание - това вероятно ли ще доведе до наказание под някаква форма?

  • Как проследявате посещението? (бисквитки?) Защо искате да направите това?
  • Вие описвате форма на прикриване. Бих избегнал това.
  • Ами ако текстът H1 и въвеждането са видими, но когато потребителят взаимодейства със страницата под някаква форма, той е скрит? Искам информацията там за SEO, но да имам информация там след първото посещение на моя сайт би било ненужно
  • Ако не смятате, че имате нужда от h1, не го поставяйте. Google може да класира страниците ви добре, без етикет h1. Наличието на маркери h1 беше необходимост от SEO преди 10 години, но днес е малко вероятно да промени нещата много.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?