Проверка на Google Webmaster Tools за WordPress с помощта на WordPress SEO от Yoast | WP Learning Lab

Наскоро изпратих индекс на карта на сайта с множество xml файлове и URL връзки.

Виждам, че индексът на Sitemap е изпратен успешно и разбирам, че откритите URL адреси е възможно да бъдат „0“, дори ако индексът на Sitemap може да бъде прочетен.

Просто се чудех дали е възможно да проверя дали моят индекс на карта на сайта се чете правилно? Това е, ако мога да тествам xml файл или URL връзка в индекса на Sitemap, за да видя дали се чете правилно и дали е на разположение за използване, когато Google Bot иска да го използва.

Разглеждали ли сте колоната Състояние? Той трябва да показва „Успех“, ако Google го чете правилно, както и последната дата, в която Google е прочел вашата карта на сайта.

Точно като FYI, тук има много коментари по отношение на Sitemap Paradox. Може да ви е от полза да прочетете тази дискусия.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?