Урок за JSP # 28 - Сравняване на JSP и сървлети

Продължавам да виждам ^ характер в RewriteRule оператори в контекст, който не се вписва в употребата, посочена в този документ за регулярни изрази.

Например: RewriteRule ^(.*)$ $1.php [L,QSA]

Какво означава това?

  • Полезно: mod_rewrite Cheat Sheet от DaveChild на addedbytes.com/cheat-sheets/mod_rewrite-cheat-sheet
  • Използването в свързания документ е същото с mod_rewrite ( RewriteRule модел). Regex в конфигурационните файлове на Apache обаче не използват разделители.

Това означава "това съвпада с началото на низа". Така че във вашия пример правилото прави пренаписване, ако има

  • началото на низа (^)
  • всеки знак (.)
  • произволен номер на предишния знак (*)
  • края на низа ($)

С други думи, целият този израз съвпада с всеки низ.

  • А, разбира се. Винаги забравям за началните и крайните котви.
  • 2. * означава 0 или повече знака, така че и низ с нулева дължина съвпада.
  • Благодаря @pritaeas за актуализацията. Правех го по памет.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?