DCS NVIDIA GRAPHICS НАСТРОЙКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕФЕКТИВНОСТТА V.2 за DCS 2.5

Искам да надстроя php4 до php5 в сървъра, тъй като инсталирам TCExam на сървъра, тестващ се spftware за оценка се изпълнява на версия php5.3.1, но версията на php onserver е 4.xx. Ще повлияе ли на съществуващия проект. Ако не можете да обясните аз как да надстроя php версията на сървъра.

  • 1 Зависи от кода на съществуващите проекти. Най-добрият начин е да го изпробвате, винаги можете да се върнете към първоначалната си версия на PHP.
  • Използвате ли уеб хост или VPS / Dedicated?
  • Сайтовете на StackExchange не са за въпроси „как да“. Ако се опитате да направите това и имате проблеми, върнете се и ни задайте конкретни въпроси.

Има пълно ръководство за това как да надстроите php4 кода до php5 тук:

http://php.net/manual/en/migration5.php

За да надстроите сървърния си софтуер, преинсталирайте php, ако е необходимо. В Windows това означава изтегляне на изпълнимия файл и следвайте стъпките ...

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?