Бих искал да добавя подпис на ASCII Art (около 4000 знака) в коментар в горната част на уеб страницата ми с връзка към моя уебсайт и малка лента в него. Това би дало на хората, които разглеждат източника, малко лечение и ще ги уведоми кой го е построил.

Ще има ли някакво въздействие за SEO при това (плюс доказателства)?

Коментарите се игнорират от търсачките, така че това няма да окаже влияние върху вашата SEO.

  • Благодаря за отговора, чух, че Google анализира само определено количество знаци - включва ли това коментарите или не?
  • @Chimoo: Къде чу това?
  • Google ще прочете до 100 000 файла, преди да спрат да го анализират и това включва коментари. Но освен ако страниците ви не са огромни, това не би трябвало да е проблем. Ако е така, трябва да преоцените начина, по който се представя вашето съдържание.
  • Моля, обърнете внимание, че ограничението за обхождане / изтегляне от 100kb се отнася само за инструмента „Извличане като Googlebot“ и инструкциите на robots.txt. Google заяви, че Googlebot извлича много повече на няколко пъти.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?