🌟 Just Dance 4: Истанбул - Те може да са гиганти 🌟

Мога ли да поставя адреса си на пощенска кутия в полето за уличен адрес в google adsense?

Имам предвид тук: https://www.google.com/adsense/g-app-single-1?hl=bg

може ли да ми дадете примери.

  • 1 Защо не попитате Google? Или просто да опитате? И какви примери имате нужда? Това изглежда като въпрос с да или не.

да, но със стъпки:

http://www.ehow.com/how_6811011_use-p_o_-box-google-adsense.html

  • Имам предвид тук: google.com/adsense/g-app-single-1?hl=bg

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?