Моят сайт беше посетен няколкостотин пъти в час от някой, използващ много дълъг (> 5k знака) UserAgent. Заявката беше една и съща всеки път, но текстът на UserAgent варираше и вероятно съдържаше злонамерен макро език.

Има ли някаква максимално разумна дължина за текст на UserAgent, след която разумно бих могъл да игнорирам заявката и / или да блокирам IP адреса?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?