Бяхме толкова близки ... (Ден на есента на момчета, корона, 68420)

Имам утвърден IDN уебсайт в Google Search Console и се опитвам да добавя това карта на сайта. Проблемът е, че картата на сайта е постоянно в Не можа да се извлече държава. Чел съм в различни източници, че това Не можа да се извлече състояние може да показва, че картата на сайта се обработва, или някаква обща грешка и мисля, че последното е моят случай, тъй като според регистрационните файлове за достъп на nginx роботите на google дори не се опитват да получат тази карта на сайта.

Направих няколко различни основни теста:

  • файлът на Sitemap е достъпен от публичен интернет.
  • картата на сайта Тип съдържание е application / xml (съмнявам се, че това може да е причината, тъй като не са намерени следи от журнала за достъп на google, освен инициирани ръчно).
  • картата на сайта е достъпна от гледна точка на Google Search Console чрез инструмента "Проверка на URL адреса" (и виждам изходни данни на nginx при използване на този инструмент).

Но все пак държавата е такава Не можа да се извлече.

Проблемът на GSC със самия IDN ли е?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?