Как да отстранявате често срещани грешки при влизане в WordPress

Имам инсталиран поддиректория на WordPress на няколко сайта. Трябва да постигна тристепенна структура и мултисайтът се основава на двустепенна структура, но въпреки това бих могъл да опитам следното:

  • Основен домейн: example.com (1-во ниво)
  • Subsite1: example.com/province1 (Второ ниво)
  • Подсайт2: example.com/location1 (Второ ниво)

Възможно ли е Subsite2 да се препрати постоянно след този като този: example.com/province1/location1

  • Ще бъда отворен и за други идеи. Основната идея е, че имам нужда от йерархично организирани сайтове за трите различни нива
  • Защо изобщо да се използва мултисайт? Възможно е да се създаде такава структура на URL в едно инсталиране на WordPress на един сайт.
  • 1 Имам нужда от множество независими уебсайтове със споделени теми, cpts и функционалности, но независима администрация на потребителя. Имаме над 100 потенциални уебсайта под 3-то ниво. Да ги видите всички в една и съща инсталация на WP може да бъде хаосът на майката.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?