Помислете за пример, в който разглеждам facebook.com. Там видях medium blog споделено от моя приятел и аз щраквам върху него, за да отворя. Сега, тъй като Facebook отваря това в нов раздел, технически не излизаме от него, но какво ще стане, ако този блог се отвори в същия раздел. Ще се счита ли за exit от facebook.com?

Ами ако след като прочета блога, натисна бутона за връщане назад в браузъра и се върна отново facebook.com?

  • Да. Това са два различни сайта, както го вижда всяка търсачка.
  • Свързани ли са свойствата в Google Analytics?
  • @StephenOstermiller Съжалявам, но не разбрах изявлението ви напълно. Наскоро започнах да научавам за Google Analytics и така имам просто основно разбиране на термините и употребите. Моля, доработете малко.
  • Предполагам, че имах предвид дали имат проследяване между домейни: support.google.com/analytics/answer/1034342?hl=bg
  • Това е точен дубликат на въпрос, който зададохте по-рано и който беше задържан като неясен. Вместо просто да го питате отново, моля, предоставете повече подробности, за да го изясните.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?