Някой да има опит с Facebook Business Locations?

Имам проблеми с качването на нови клонове / местоположения на FB страницата на клиента. Те имат редица местоположения, които вече са успешно изброени, но трябва да добавят още. Качихме електронна таблица с всички задължителни колони (както е посочено от Facebook) както за съществуващи, така и за нови местоположения. Изминаха няколко седмици и промените не бяха направени.

Трябва ли да кача електронна таблица САМО с новите местоположения? Няма ли това да премахне старите? Някой има ли други предложения / преживявания защо промените не са направени на страницата?

  • 1 Изглежда, че сте направили това правилно, ако вече сте настроили местоположения, ще трябва да включите и съществуващите местоположения в качването. Задали ли сте видимостта си да публикува?
  • Благодаря за прозрението, Kirsty, ще проверя отново настройката за видимост :)

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?