Предлагам страница чрез HTTP и HTTPS, и двете със същата URL схема. Т.е. страница е достъпна като http://www.example.com/page1.html както и https://www.example.com/page1.html.

Да добавя ли rel=canonical на една от тези страници?

Въпреки че въпросът ви е малко по-кратък от този, приетият отговор сочи към тази статия, която казва:

Да, можете да използвате rel = "canonical" за https към http или обратно. Rel = "canonical" вече е активна в процеса на индексиране на Google и показа резултати за нашите надеждни тестери.

Всъщност не е необходимо, но така или иначе никога не пречи да използвате каноничен URL адрес.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?