Hvordan kommer i gang med Fiks smittesporing (DHIS2)

Наскоро актуализирахме набора от данни за семейно планиране, за да съберем данни за 6 различни възрастови групи от предпочитаните от клиентите методи за всички приемащи семейно планиране (както нови, така и продължаващи). Така че при изчисляването на скоростта на приемане трябва да съберем над 228 отделни елемента от данни в числителя, за да направим индикатора.

Успяхме само при попълване на 108 елемента от данни. Всичко отвъд това не успяхме да спасим. Какво не правиш правилно? Има ли начин да го заобиколите, например като се използват междинните суми вместо отделните елементи на данните? Кой е най-големият брой елементи от данни, които числителят може да съдържа, за да съставлява индикатор в DHIS2?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?