Simple Man - Lynyrd Skynyrd - Lyrics HD

Ако ни свърши дисковото пространство, започнете да освобождавате дисковото пространство. Достъпът до cPanel през браузъра е ограничен. По време на смени системният администратор няма да бъде достъпен.

Така че изпълних определени команди чрез достъп до черупки за изчистване на tmp и различни форми на архиви като диференциално, инкрементално, кумулативно и пълно архивиране.

Как бихме изпълнили командите на скрипта на черупката, необходими за изчистване на всички боклуци или чрез програмно, или директно извикване на скрипта на обвивката, като задействаме cron задачи, които ще бъдат поставени вътре в домашната директория.

Във файла .htaccess ще ограничим достъпа до такива файлове с два или три IP адреса.

Има ли някакво решение, за да се задейства скриптът на черупката от задната страна на администраторската уеб страница?

  • 1 Какъв вид достъп до черупки? SSH? Ако случаят е такъв, можете да създадете двойка ключове ssh без парола и да изпратите публичната част към сървъра. thegeekdiary.com/ ... Тогава SSH връзката и скриптът могат да бъдат скриптирани от вашия локален компютър.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?