Как да създадете бутон в HTML

Имам сайт, който съдържа множество продукти с едно и също име на файл за страниците на продуктите.

Пример:

https://wwww.example.com/product1/page.php

https://wwww.example.com/product2/page.php

Всяка от страниците има различно съдържание на страницата. Дали този вид настройка би повлиял на моето SEO?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?