Bitcoin-Cyptocurrency-Нека ви научим как да търгувате с криптовалута BITCOINS 2018

Ето някои от предстоящите промени в Search Console, които Google планира да направи към края на март 2019 г .:

  • Грешки при обхождане в новия отчет за покритие на индекса
  • Данни на Sitemap в покритие на индекса
  • Използване на инструмента за проверка на URL адреси за извличане като Google
  • Управлението на потребителите вече е в настройките
  • Табло за структурирани данни към отделни отчети по вертикала
  • Оставяне на някои стари функции

Ето подробностите: https://webmasters.googleblog.com/2019/01/focusing-on-new-search-console.html

Защо правят това? Как те ще ни повлияят?

  • Не съм виждал Google да публикува мотивите си зад тези промени. Без дума от Google, ние вероятно ще се досетим тук. Те също могат да имат отделни причини за всеки от различните доклади, което прави този въпрос много широк.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?