Как да създадете прогноза за паричния поток с помощта на Microsoft Excel - Основна прогноза за паричния поток

какво е нормален модел на плащане за изграждане на уебсайт

  • 1/2 плащане предварително и 1/2 в края?
  • всичко в края ??

има ли предложения относно стандартната практика?

Няма „стандарт“, тъй като бизнесът може да прави бизнес по какъвто начин иска. Но някои неща, които трябва да имате предвид, са:

  • Използвайте ескроу. Това гарантира, че и двете страни са доволни от крайния резултат.

  • Имайте договор. Уверете се, че всичко е изрично изписано, включително работата, която трябва да се свърши. По този начин няма караница за функционалност или когато работата е официално завършена.

  • Използвайте етапи. Ако проектът е голям (оставям на вас да решите какво е „голям“), получавайте плащане при всеки завършен етап. По този начин не чакате дълго време, за да получите пари и да намалите излагането си на измами.

  • Получавайте първоначално плащане. Трябва да очаквате някакво плащане, за да започнете. Това показва, че клиентът е сериозен относно завършването на работата. За малки работни места това обикновено е половината от договорената сума.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?