Имам 1 рекламен елемент и 2 блока с връзки на няколко страници от моя сайт. На тези страници зареждането на реклами е добро. Въпреки това, когато разглеждам влизане в конзолата в хром (F12), виждам предупреждения CORB. Интересното е, че броят на предупрежденията е 3, което съответства на общия брой AdSense единици.

Блокиране на четене на различни източници (CORB) блокира отговор на кръстосан източник https://tpc.googlesyndication.com/ с тип MIME text/html. Вижте https://www.chromestatus.com/feature/5629709824032768 за повече подробности.

Как мога да се отърва от това предупреждение?

  • според chromium.org/Home/chromium-security/corb-for-developers В повечето случаи блокираният отговор не трябва да засяга поведението на уеб страницата и съобщението за грешка CORB може безопасно да бъде игнорирано.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?