Как да изтеглите от Kickass Torrent (работа в края на 2019 г.)

Аз съм нов в ReactJS и Laravel и се опитва да изгради уеб приложение, използвайки и двете технологии.

https://medium.com/@adelekandavid2013/reactjs-app-with-laravel-restful-api-endpoint-part-1-b3991dbf99f2

Следя статията връзка, дадена по-горе да интегрирам ReactJS компонент в Lavarel за View.

Може да търси двигател като google ще бъде в състояние да намери изглед създаване с помощта на ReactJS Components вместо шаблони за остриета или вместо това трябва да използвам блейд (първият ми приоритет е да използвам ReactJS за VIEW вместо Blade шаблони).

  • 1 Не използвам React.js, така че не знам със сигурност. Получаваме много въпроси от хората за проблеми с Google, обхождащи техните еднопосочни приложения, особено тези, създадени с Angular. Начинът да го тествате е да поставите няколко тестови страници на вашия сайт, да влезете в Google Search Console и да използвате функцията „Извличане като Google“. Когато „извлечете и рендирате“, това ще ви покаже какво точно може да види Googlebot.
  • Това може да е най-добрият избор за тестване на приложението ми. Благодаря ти @StephenOstermiller

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?