Обяснена е променлива на елемента на DOM на Google Tag Manager (Scraping)

Наскоро инсталирах мениджър на Google Tag в уеб магазин Magento и добавих кода си за анализ към маркер и информацията за преобразуването на Adwords към друг маркер.

Сега продажбите се проследяват добре в Google Adwords, но не се показват в Google Analytics като продажби. Активирах електронната търговия в Google analytics и преди да използвам GTM, тя работи добре. И моят акаунт в Adwords, и акаунтът ми в Google Анализ са свързани. Посетителите се проследяват добре, но не и продажбите в анализи.

И така, какво също трябва да настроя, за да видя продажбите си в анализи от различните източници?

  • Можете ли да споделите екранна снимка на настройката на вашия маркер за заснемане на транзакцията? Записвате ли го като част от прегледа на страницата и кликвате ли върху „Enabled Enhanced Ecommerce“ в маркера?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?