# 17. Как да настроите уебсайт от нулата - вашият уебсайт и GDPR

Малко съм объркан относно правилния начин за установяване дали даден потребител попада в обхвата на GDPR законите. Повечето уебсайтове използват IP геолокация за тази цел, но какво ще стане, ако потребителят пътува, докато посещава уебсайта и не се иска съгласие, а след това се премества обратно в ЕС?

Питам това, защото се чудя дали съхраняването на бисквитка, показваща, че потребителят НЕ е от ЕИП, би било в съответствие с GDPR, така че уебсайтът не прави цялата GDPR логика, която забавя уебсайта за потребители извън ЕИП? Или поне да си спомня за времето на сесията (бисквитка на сесията), че потребителският IP не е от EEA. Или е необходима проверка на IP на EEA за всяко зареждане на страница (тогава въпросът от първия абзац остава)?

Знам, че опцията е просто да покажа съгласието си с GDPR на всички потребители, но не искам да ги изпращам с изскачащи прозорци и да им предлагам по-бавен уебсайт поради цялата допълнителна логика, необходима за контрол на всички функции на уебсайта, които GDPR засяга.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?