Ако използвам API за вграждане на google за изграждане на персонализирано табло за управление в моя уебсайт, как действат ограниченията? Разбирам, че вътрешно използва API-тата на Google за основно докладване. Има ли ограничения за този API?

Да предположим, че бих искал да попитам около 1000 пъти всеки с различни размери / филтри. Това би било 1000 вграждания, как работят лимитите в този случай? ще трябва ли да взема предвид броя заявки, отправени към основните API за отчитане вътрешно?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?