PDOException: SQLSTATE [28000] [1045] Достъпът е отказан за потребител 'lev1127301002684'@'188.121.41.131' (използва парола: ДА) в lock_may_be_available () (ред 167 от / home / content / 69/8327469 / html / includes / lock .inc).

Трябва да търсите sites/default/settings.php чрез ftp и актуализирайте следния ред mysqli://mysite:[email protected]/mysite’ заменяйки старата си парола с новата.

  • Благодаря, поправих, че сега имам още един .. тази грешка може да бъде намерена на връзката Fatal error: Call to undefined function date_views_base_tables() in /home/content/69/8327469/html/sites/all/modules/calendar/includes/calendar.views.inc on line 18
  • Това би трябвало да ви помогне на drupal.org/node/1460214
  • Както е посочено в линка, предоставен за коментиране на ред 18 $base = array_keys(date_views_base_tables()); поправих проблема и вече мога да осъществя достъп до моя администраторски раздел, за да актуализирам до най-новата версия. Благодаря ви за съдействието
  • @kyle щастлив да помогне

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?