Започнете да продавате 20% повече онлайн за по-малко от 10 минути | Growth Hack вашата електронна търговия

Заден план: Същата компания работи в 2 региона (САЩ и КАНАДА). Езикът е доста сходен, с изключение на малки разлики в съдържанието, но основната ключова дума е същата, след оценка на възможностите за ключови думи.

Канада URL е: website.io URL адрес в САЩ е: website.io/us/

Въпрос: Това счита ли се за „канибализация на ключови думи“, въпреки че се опитвам да се класирам в различни региони? Ако да, какъв е най-добрият подход?

Благодаря!

Не, това няма да се счита за канибализация на ключови думи. Напълно е добре и SEO удобно да насочвате една и съща ключова дума за множество региони (при условие, че това е най-добрият избор за този конкретен регион).

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?