Наследил съм LAMP сървър с много персонализиране.

Искам да активирам mod_status в apache, за да започна някои наблюдения на apache. Проблемът е, че с активиран mod_status в httpd.conf, нямам право да пътувам до URL адреса на http: // "serverIP" / статус на сървъра, защото apache ме пренасочва към "целевата страница".

Ако въведа някакъв невалиден URL адрес за сървъра, той пренасочва към тази страница, всички страници с документи за грешка са хеширани от httpd.conf.

Всяка помощ за това къде може да е конфигурирана или ако има начин да се отмени, за да мога да стигна до url http: // "serverIP" / server-status?

Ако във вашия .htaccess има правила за пренаписване, които причиняват това, тогава трябва да можете да добавите условие за игнориране на този конкретен URL адрес. Вижте ръководството за повече информация (потърсете RewriteCond).

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?