Venti Story Quest - AR 36 - Genshin Impact

Пиша много за програмиране и Linux, особено защото съм сравнително нов и за двамата.

Но сега бих искал да ги разделя и двете - - програмиране на неща в един и същи домейн (да кажем example.com), но преместване и 301 пренасочване на Linux неща (в момента на example.com/linux/) към нов домейн (да кажем linuxeg. com). Към момента example.com има рейтинг от 4. Ще получи ли linuxeg.com PR 4?

По-точно, ще пренасочвам директория към нов домейн. И така, ще носи ли новият домейн PageRank и мощта на директорията? Очаквам с нетърпение знания отговор за това.

301 пренасочвания пренасят PageRank към новия URL адрес, но част от него се губи поради намаляващ фактор.

  • така, мислиш ли, че ще се оправи? (би било добре, ако получа поне 3 или 2)
  • Вероятно ще останете 4 и класирането ви всъщност може да се подобри, ако сте избрали добър домейн за новия си сайт.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?