\ "Защо никой не говори за това?" - ВАЖНО съобщение от д-р Рашид Бътър и Дейвид Айк

Ние сме в средата на препроектиране на уебсайта на нашата компания.

Постъпи искане от ръководството за въвеждане на страница за задържане с основна информация за контакт, докато сайтът е преработен.

Това добра идея ли е от гледна точка на SEO?

Кой е най-добрият начин да се приложи това? Вярвам, че временната, проста HTML и CSS страница ще бъдат качени на сървъра?

  • Колко време може да отнеме реконструкцията?
  • 1 Тук съм малко объркан ... дали разработката е в сценична среда? Ако е направено на текущия домейн, дали съдържанието на текущия сайт е премахнато? Има ли нещо там?
  • Какво говори срещу запазването на текущото съдържание, докато новите неща са готови?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?