Демонстрация на Work 365

Търся инсталируем или хостван софтуер (услуга), за да се справя с процеса на публични потребители, които се абонират за списанието и получават PDF автоматично при качване на новия от администратор. Системата ще трябва да:

  • боравят с паричната част (PayPal & Co. са добре)
  • позволете на потребителя да купува стари издания на списанието
  • предупреждава потребителя за изтичане на абонамента и др.

Печатът в PDF и интеграцията на WordPress (споделяне на идентификационни данни на потребителя, достъп до страници на подсекретни стоки и т.н.) ще бъде голям плюс.

  • 1 Дефинирайте „интеграция на WordPress“.

MagCloud е услуга за списания при поискване от HP, която ви позволява да предлагате цифрови версии на вашите издания. Съществува потенциален проблем, тъй като те изглеждат фокусирани предимно върху печатната страна и от основната им информация ми е неясно дали можете да предложите цифровите версии само. Би трябвало да можете да го определите бързо, докато оценявате.

  • Току-що завъртях MagCloud, който изглежда не се справя с абонамента.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?