Чета наскоро издаденото „Полево ръководство за уеб приложения“ (от екипа на Google Chrome). Книгата насърчава използването на "архитектурен модел от страна на клиента", но никога не го определя, доколкото мога да разбера. Каква е същността на този модел?

http://code.google.com/p/google-refine/wiki/ClientSideArchitecture

Клиентската страна на Google Refine е в HTML, CSS и Javascript и използва потребителски интерфейс jQuery и jQuery.

Това по същество означава да използвате HTML, CSS, Javascript, jQuery, AJAX ефективно в браузъра на клиентите, позволявайки на техните компютри да свалят товара от вашия сървър и да обработват данни по-бързо.

  • Хм, тази връзка не изглежда много авторитетна, но вашият конспект има смисъл. Благодаря.
  • 1 Осъзнавате, че връзката е към Google, хората, които са написали книгата, която сте чели. Тази връзка е също толкова авторитетна, колкото и Ръководството за уеб приложения.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?