Разглеждам създаването на уебсайт, който да работи с няколко различни приложения. Повечето от тях могат да се управляват от сървър на Apache, но имам едно конкретно нещо, което ще работи на персонализиран HTTP сървър.

Оглеждайки се на apache.org, изглежда, че можете да използвате mod_proxy, за да конфигурирате Apache да действа като "обратен прокси" и да препраща заявки от конкретна поддиректория към нов сървър с директивата ProxyPass. Така че, ако исках да изпратя нещо от mysite.com/special на потребителския сървър, ето как бих го направил.

Но какво, ако вместо това искам да го настроя като поддомейн? Изглежда, че документацията не покрива това. Ако исках да го направя напред от нещо special.mysite.com към новия сървър, как бих настроил това?

Ако това е само HTTP трафик:

 ServerName special.mysite.com ProxyRequests Off ProxyPreserveHost On  Order deny,allow Allow from all  ProxyPass / http://127.0.0.1:8081/ ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8081/  Allow from all   

(Това предполага, че вашият „специален“ сървър работи на 8081. Променете този URL, където и да работи.)

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?