Разглеждане | Споделете любовта

Имам три поддомена на сайта си и три отделни свойства на Google Анализ за тях.

Сега осъзнавам, че всички те трябва да са в едно и също свойство, с отделен изглед за всеки поддомейн, така че да мога да проследя потребителите и реализациите в поддомените.

Има ли някакъв начин да преместя историята на Google Анализ за трите отделни свойства в три изгледа в рамките на едно и също свойство?

  • Не мисля така. Никога не съм намерил някакви функции за мигриране или импортиране в GA.

Предполагам, вие го разбирате погрешно. Изгледът е вид филтър. Свойството е свързано с идентификатор за проследяване. Имате правилна настройка. Ако искате да направите това, което искате, ще бъдете принудени да разделите трафика на всеки поддомейн чрез филтриране - много повече главоболие, както при текущата настройка.

Какво бих направил на ваше място: създайте допълнително свойство, внедрете неговия проследяващ код във всичките три поддомена, заедно с вече внедрен проследяващ код. По този начин ще имате по едно свойство за всеки поддомейн и по едно свойство за всички поддомейни.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?