html2json json2html javascript jquery

За първи път завърших проекта си в zend framework. Но не знам как да включа библиотеката zend в webhost. И така, качих (качих) библиотека zend около 24MB в папката на библиотеката си. Може ли това да стане без него? Или ако има някакво по-добро решение или предложение?

Някои хостове имат Zend Framework, инсталиран на сървъра като PHP разширение. Но най-вероятно ще трябва да качите рамката сами. Не съм много запознат със Zend или неговата структура, но може да е възможно да качите само библиотеките, които използвате във вашето приложение, и да пропуснете тези, които не използвате, за да спестите време / място.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?