Искам да напиша условие if във файл .htaccess, за да проверя дали е зададена стойност на бисквитка. Примерен код:

 ...  

  • 1 Какво искате да направите, ако бисквитката е настроена? Ако искате да пренасочите, този въпрос за StackOverflow може да помогне: Как да направя пренасочване htaccess въз основа на стойността на бисквитката
  • Много свързан въпрос между страниците, публикуван на StackOverflow: stackoverflow.com/questions/45035133/…
  • Това беше публикувано само от мен Брат :) Моля, помогнете ми относно Ако условие, ако има, благодаря

Това изглежда ми прави номера:

 

Частта \ s * вероятно е прекалена.

Можем да използваме и кода по-долу

 SetEnv lang4 777 Header add Set-Cookie 'logged=%{lang4}e;'  

Където наемател е името на бисквитката и 777 е бисквитка-стойност

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?