Викай с мен (официален клип)

Динамично генерираният уебсайт няма кодирана по-голямата част от съдържанието си в HTML файла. Понякога изчаква потребителят да влезе или чака изход, за да генерира своите изгледи. Така че ще изглежда нещо подобно.

 
<?php echo $content ?> var13 ->

В този пример променливата $content съдържа абзаци и заглавие, които някой е написал по определена тема за своя блог, извлечен от тяхната база данни. Как роботът знае съдържанието на тази страница, ако съдържанието й се генерира динамично? Тъй като съдържанието не е трудно кодирано, роботът не би знаел, че съдържанието съществува, защото всичко, което би видял, е кодът, който публикувам по-горе, нали?

РЕДАКТИРАНЕ

За да разширим казаното от Стивън, URL адресът ще бъде нещо подобно.

www.example.com/blog/$title 

The $title променливата има същата стойност като тази в $content променлива по-горе.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?