Дизайнът на потребителския интерфейс на таблото използва CardView в Android Studio | Дизайн на приложения към XML

Създадох тези карти на сайта, защото има множество магазини. Има само един администраторски акаунт за всички магазини и той не ми позволява да създавам множество имена на файлове "sitemap.xml".

  • www.example.co.uk/sitemap.xml
  • www.example.fr/french.xml
  • www.example.ie/ireland.xml

Това ще работи ли?

  • Ще работи ли какво? Не именувате всяка карта на сайта „sitemap.xml“?
  • Не, не мога да направя бекенд ни позволи да създадем само една карта на сайта sitemap.xml

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?