Спечелване на B2B маркетингови стратегии за 2019 г. и след това!

Имам три основни области на моя сайт и искам да проследя общото използване, както и разбивките на трите части. Опитвам се да сегментирам "типа" на употреба на всяка страница, като използвам персонализирана променлива като такава:

['_setCustomVar',1,'Visitor Type','Unknown',1] 

Типът на посетителя може да бъде една от трите стойности: „Неизвестно“, „Читател“ или „издател“.

Всяка страница има тази стойност. Сега, когато погледна диаграмата си за анализ и избрах и трите сегмента, отделните стойности не съответстват на сумата. Проверих два пъти страниците, за да се уверя, че персонализираната вариация е там.

  • 2 @Hates_ - Може да искате да посочите времева рамка, която не включва седмиците преди добавянето на вашите персонализирани променливи.
  • Мисля, че може би просто се справяте с ненадеждността на потребителските променливи на Google Analytics, тъй като те не правят собствена HTTP заявка, а се връщат към други.

Не мога да си призная заслугата за това, но отговорът, който danlefree даде в коментарите, изглежда обяснява защо числата изглежда не се събират.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?