На целевата страница, която съм изградил, 80% от това, което потребителят изтегля по отношение на kB и дори повече по отношение на броя файлове, идва от GTM. Това е изключително уплътнен сайт извън внедряването на GTM, но ни остави въпроса колко разумно може да бъде полезният товар на GTM. Как можем да си определим бюджет? Има ли среден размер за сравнение? Дори ако натоварването е асинхронно, има опасения, че потребителят изтегля твърде много безполезни глупости и допълнителните js забавят мобилните устройства.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?