Първи моменти на свобода

кой url трябва да бъде добавен в полето за въвеждане на url на конзолата за търсене на Google-> Обхождане-> Извличане като Google?

example.com/?_escaped_fragment_=my-ajax-page 

или

example.com/#!my-ajax-page 

  • Който и да е публичният URL адрес, който потребителят вижда. (Въпреки че можете естествено да изпратите и двата инструмента по време на тестване?) Имайте предвид обаче, че Google отмени този метод за обхождане на AJAX през 2015 г.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?