Мигрирайте ръчно WordPress сайт [2019] към нов хост и нов домейн ръчно | WP Learning Lab

Искам да преместя Wordpress в друг домейн и също да променя постоянните връзки. Така че основно това, което искам, е да се преместя от: oldsite.com/PostId-PostName.html към newsite.com/PostName/

Знам, че това може да се направи от .htaccess, но не успявам да го направя правилно. Можете ли да ми помогнете?

  • Каква е вашата URL структура и каква ще бъде новата?
  • Кръстосан пост: stackoverflow.com/questions/6452882/…
  • Ще затворя този, тъй като този в StackOverflow вече има добри отговори и тук нямаме такива.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?