Знам за функция на Paypal за начисляване на данъци. Но Вие трябва да плащате данъци там, където получавате плащанията или където се плащат услугите (главно САЩ)?

  • Правилата обикновено се различават в зависимост от това къде се намирате и вашият бизнес е регистриран. Бих препоръчал да разгледате уебсайта на IRS.

Няма общ отговор на този въпрос. Наредбите се различават по света и дори в рамките на една и съща държава или икономическа зона. Попитайте вашия счетоводител, данъчен адвокат или някой с опит.

В ЕС, в зависимост от размера на компанията, не плащате данък върху продажбите, данък върху продажбите на вашата държава или данъчната ставка в страната на пребиваване на клиента. За пратки извън ЕС може да не е необходимо изобщо да начислявате данък върху продажбите.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?