Представете си следната ситуация: Имам отдалечен сървър за уебсайт. И имам локални сървъри с обратен прокси, където големи файлове (като видеоклипове) се качват в извън пиково време.

Сега искам обратният прокси да обслужва заявен файл от локалната файлова система, ако файлът съществува, или от отдалечения сървър в противен случай. Има ли просто решение за постигане на това?

редактиране: За момента използвам nginx, но той може да бъде променен.

  • Какъв сървър използвате с проксито? Apache с mod_proxy?
  • Това може да се направи от уеб сървъра. Преди да направите предположения, кой уеб сървър използвате?
  • Моля, редактирайте въпроса си, за да включите исканата информация.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?