Възможно ли е да конфигурирате разширението BlueSpice ExtendedSearch за свързване с отдалечен екземпляр на Apache Tomcat / Solr, вместо да инсталирате всичко това на същата машина, която изпълнява BlueSpice?

Прегледах ръководството за инсталиране на ExtendedSearch, но не можах да намеря никакво споменаване на това като опция.

Някакви идеи?

  • Разглеждайки пътната карта BlueSpice 3, изглежда, че ExtendedSearch се оттегля в полза на BlueSpiceExtendedSearch, което ще използва Elastic вместо Solr. Въпреки това, изглежда не си струва да се измисли персонализирана конфигурация за ExtendedSearch. Засега ще оставя това отворено, в случай че някой друг иска да допринесе за решение.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?