Vue.js Урок от нула - e05 - Методи срещу изчислени свойства

Каква е разликата между екземплярите на Frontend и Backend в Google App Engine? За каква цел е полезна всяка от тях?

Опитах се да прочета някои неща от Ръководството за разработчици и търсих в google, но имам главно проблеми с ценообразуването и никаква техническа разлика.

  • 2 Опитайте страницата с документация на Инстанции - по-специално раздела, озаглавен Типове екземпляри.

Погледнете https://developers.google.com/appengine/docs/adminconsole/instance. Главният екземпляр на интерфейса е за обслужване на чувствителни към времето заявки, например уеб заявки. Срокът е ограничен (вероятно 30 секунди). Вътрешният екземпляр е за обслужване на независими от времето заявки, например cron работни места.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?