Имам лош ден .htaccess!

Искам потребител да може да въведе URL адреса

mysite.com/about

вместо

mysite.com/about.html

Във файла .htaccess имам:

RewriteEngine On RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d RewriteRule ^/(.*)$ /$1.html [NC,L] 

Но това просто не работи?

Ще добавя обаче, че ако пробвам това по-нататък в сайта напр.

mysite.com/pages/contact 

Работи перфектно, независимо дали имам горния код в .htaccess или не

Какво правя погрешно?

  • Не директно решение, но преместването на файла в about / index.html ви дава същия резултат.
  • 1 Не трябва да има водеща наклонена черта при съвпадение в RewriteRule, ако е поставено в .htaccess. Опитайте тази: RewriteRule ^(.*)$ /$1.html [NC,L]
  • Освен това, вместо да използвате mod_rewrite, можете да погледнете Options директива, MultiViews по-специално: httpd.apache.org/docs/current/mod/core.html#options

просто избягвайте наклонени черти преди съвпадение на модели и дестинация. Така,

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ $1.html [NC,L] 

трябва да работи перфектно.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?