Имам връзка за джаджа в уеб сървъра nginx Трябва да поставя наклонена черта след думата "джаджа"

/folder1/folder2/folder3/foldereverytimeischanging/someID.widget?1234567890

трябва да е

/folder1/folder2/folder3/foldereverytimeischanging/someID.widget/?1234567890

моето правило е

rewrite widget$ widget/$1 permanent;

Не помогна.

  • Опитвам: rewrite ^(.*\.widget)$ $1/ permanent;

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?