Откриване на пешеходци OpenCV Python | Проекти на OpenCV

Опитвам се да добавя икона към уебсайта си, като използвам:

@app.route('/favicon.ico') def favicon(): return url_for('static', filename='images/favicon.ico') 

и когато използвам "генериран ips на колба", хостван на моя компютър, той работи за всички страници, дори за 404 страници, но когато го хоствам на heroku, той се показва само на страницата '/'.

Аз също опитах

<link rel='shortcut icon' href='{{ url_for('static', filename='images/favicon.ico') }}'> 

и

@app.route('/favicon.ico') def favicon(): return send_from_directory(os.path.join(app.root_path, 'static'), 'images/favicon.ico', mimetype='image/vnd.microsoft.icon') 

но получих същия резултат.

Как мога да го поправя?

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?