Подготовка на предметно стъкло за микроскоп

Проверявам уебсайта си за индексираните страници с помощта на командата site.

Получавам следните резултати

  • site:in.example.com (около 23 000 резултата) [Без наклонена черта]
  • site:in.example.com/ (около 8 000 резултата) [с последваща наклонена черта]

Преди това нашият сайт е прилагал правилото за наклонена черта, но сега всички те са пренасочени към без наклонена черта.

Моля, кажете ми защо и двете версии имат такива вариации в резултатите.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?