Урок за OpenCart за начинаещи - Версия 2.0 - 2.X - 2015 Q3

Прилагам структурирани данни за компания, която предоставя курсове. Това е компания за печалба и курсовете се прилагат като схема продукт.

В конзолата за търсене на Google обаче получавам предупреждение „Не е предоставен глобален идентификатор (напр. Gtin, mpn, isbn)“, което не съществува за Course.

Трябва ли да използвам курс вместо продукт?

Ако отговорът е „да“, как бих могъл да се уверя, че цената все още се показва в търсенето с google?

Проверете следното Изискване на Google за структурирани данни:

Уместност

Вашите структурирани данни трябва да представляват вярно представяне на съдържанието на страницата.

Следователно може да е полезно да използвате тип от най-високо ниво като Курс за уеб страници, представляващи курс.

За да добавите търговски елемент към вашата маркировка на курса, можете да използвате свойството оферти от тип Курс и вграждане на маркировка за типа Оферта с търговски данни за всеки от вашите курсове.

Също така може да е полезно да проверите Ръководство на Google за типа Курс.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?