4 Създайте чисти URL адреси с htaccess файл

Някой знае ли за някакви добри ръководства за някой нов в редактирането и създаването на .htaccess файлове. Всичко за пренаписването на URL адреси, достъпа до директории и създаването на парола за директория би било чудесно.

  • 1 Опитахте ли вече Google?
  • Ето wiki на serverfault.com
  • Официалното ръководство на htaccess на howto
  • Официалното ръководство за mod_rewrite

Два съвета, които ще ви помогнат да свършите работата по-бързо:


Моля, опитайте да използвате RewriteLog директива: помага ви да проследите проблемите:

# Trace: # (!) file gets big quickly, remove in prod environments: RewriteLog '/web/logs/mywebsite.rewrite.log' RewriteLogLevel 9 RewriteEngine On 

Любимият ми инструмент за проверка на regexp:

http://www.quanetic.com/Regex (не забравяйте да изберете ereg (POSIX) вместо preg (PCRE)!)

Използвате този инструмент, когато искате да проверите URL адреса и да видите дали те са валидни или не.

Какво ще кажете за официалната документация? Освен това, това ръководство може да е добро въведение.

е работил за вас: Charles Robertson | Искате ли да се свържете с нас?